Avtomatik birləşdirici konnektor

 • Automatic splice connector

  Avtomatik birləşdirici konnektor

  Xüsusiyyət

  1. Telin özünün tam gücünə davam edə bilər
  2. Hammer gövdəsi dizaynı telə yüksək dayanıqlılıq təmin edir
  3. Daxili tel klips daxili telə yerləşdirilir
  4. Dirijora itirilməyən keçiriciliyi təmin edə bilər
  5. Tel klips daha yüksək keçiriciliklə gövdəyə cərəyan edə bilər
  6. Tel klipsin sıxma çənələri tel səthindəki qalıq oksid qatına nüfuz edə bilər
  7.Böyük əlaqə nöqtələri istilik yayılmasına kömək edir
  8. Mesh metal qısqac müxtəlif gərginlik dəyişkənliyi şəraitində yaxşı elektrik keçiriciliyi saxlayır
  9. Quraşdırma üçün xüsusi alət yoxdur, kıvrılma əməliyyatı yoxdur
  10. Canlı iş quraşdırılması üçün əlverişlidir
  11. Quraşdırma addımları sadələşdirilir və əməliyyatın təhlükəsizliyi xeyli yaxşılaşdırılır