Ölü uclu qısqacla əvvəlcədən hazırlanmış oğlan tutuşu